Inici  |  Qui som  |  Objectius  |  Notícies  |  Agenda  |  Opinió  |  Vídeos  |  Documents  |  Contacte
 
   
  11/14/2010
  30 Propostes per Catalunya
0 comentaris - Dóna la teva opinió
  Comparteix
 
Ampliar
 
 
 
 
 
30 propostes

Proposta 1
Estratègia per a la creació d’ocupació i el canvi de model productiu amb l’objectiu de crear 300.000 nous llocs de treball en l’economia verda i les polítiques socials, i promoure la transició cap a un model socialment just i ecològicament sostenible. Potenciar l’ocupació femenina en els sectors ambientals i de l’energia.
Proposta 2
Pla de Xoc per a l’Ocupació Juvenil. Incrementar les inversions específiques en inserció laboral per a joves, combatre l’infraocupació i lluitar contra la precarietat. Establir quotes de contractació juvenil en la contractació pública. Evitar la subcontractació en cadena i inspeccionar les "empreses de serveis integrals" responsables de gran part de la precarietat juvenil.
Proposta 3
Fiscalitat verda. Establir taxes finalistes sobre els carburants fòssils per impulsar el canvi de model energètic. Afavorir fiscalment la compra de vehicles elèctrics o híbrids. Definir un sistema d’ajuts i taxes destinat a afavorir activitats reductores de les emissions de CO2 i partícules contaminants. Mantenir la progressivitat fiscal.
Proposta 4
Per una agricultura de valor i qualitat, lliure de transgènics, i per la transformació alimentària de la producció en el territori.
Proposta 5
Transformar l’Institut Català de Finances en una banca pública que actuï directament, sense intermediaris financers, donant prioritat al crèdit a les pimes, l’economia social, els microcrèdits, la internacionalització de l’empresa catalana i la promoció de béns d’interès social com l’habitatge protegit i la rehabilitació dels edificis.
Proposta 6
Pacte Nacional pel Clima. Aprovar una Llei marc de lluita contra el canvi climàtic. Fixar mesures concretes que permetin l’assoliment de l’objectiu de reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle en un 30% el 2020 i en un 80% el 2050.
Proposta 7
Impulsar les energies renovables. Revisar el Pla de l’Energia de Catalunya per tal d’assolir els següents objectius l’any 2020: 30% d’estalvi, 30% d’eficiència i 25% d’energies renovables. Tancament de les centrals nuclears i oposició a la instal·lació d’un cementiri nuclear a Catalunya.
Proposta 8
Pla Tren 2014. Prioritzar l’extensió de la xarxa ferroviària convencional. Crear nous sistemes de rodalies a les àrees de Girona, Lleida, Tarragona i Manresa-Catalunya Central. Establir el sistema d’autopistes ferroviàries.
Proposta 9
Un ensenyament públic basat en els principis d’equitat, igualtat i qualitat, i en què l’educació pública esdevingui l’eix vertebrador del sistema, vetllant per un desplegament de la Llei d’Educació de Catalunya en aquest sentit. Eliminar els concerts que no impliquin compromís de servei públic.
Proposta 10
Assolir el 85% d'èxit escolar en el servei públic educatiu, millorant els serveis i programes educatius (equips d’assessorament psicopedagògic, centres de recursos educatius, plans educatius d’entorn, etc.) i incrementant les polítiques d’equitat i els ajuts en serveis complementaris (especialment per a alumnes amb més necessitats): llibres i material escolar, sortides, activitats extraescolars, serveis matinals i, especialment, el servei de menjador escolar.
Proposta 11
Impulsar un segon pla de creació d’escoles bressol públiques per assolir la cobertura de les necessitats socioeducatives de l’etapa 0-3. Revisar a l’alça els mòduls actuals de la Generalitat per al finançament de la inversió i per al seu funcionament.
Proposta 12
Assolir estàndards europeus en educació: pla plurianual de finançament públic per arribar a la mitjana de la UE-15 tant en educació obligatòria com superior.
Proposta 13
Educació i formació de qualitat per a la gent jove: mantenir l’oferta de batxillerat nocturn i recuperar les escoles-taller. Augmentar el nombre de les beques de mobilitat i de matrícula, i crear beques-salari.
Proposta 14
Dret a l’habitatge. Promoure no menys de 12.000 habitatges protegits anuals, i augmentar les reserves mínimes d’habitatge protegit previstes a la Llei d’urbanisme del 30% al 50%. Especial atenció a la gent jove, amb reserva específica d’habitatge per a aquest sector. Així mateix, regular la masoveria urbana (ocupació d’un habitatge a canvi de la restauració i el manteniment).
Proposta 15
Pla extraordinari per a la rehabilitació dels habitatges existents com a opció prioritària. Incrementar el nombre d’habitatges per rehabilitar fins a situar-lo en més de 50.000 per any.
Proposta 16
Impulsar els Ecobarris. Ampliar i reformar la Llei de Barris per a la remodelació d’aquests amb criteris socials i ecològics, d’estalvi energètic i d’aigua.
Proposta 17
Sistema Nacional de Salut públic centrat en la qualitat i l’equitat, així com en la confiança de la ciutadania i la sostenibilitat del sistema. Les empreses privades amb afany de lucre només seran contractades de manera excepcional per a serveis complementaris o molt especialitzats.
Proposta 18
Mesures per generar ocupació i cultura comunitària.  Pla d’Equipaments Culturals (PECCat), prioritzant la garantia d’accés universal a la cultura, incorporant els ensenyaments artístics i els equipaments amb compromís de servei públic. Desplegar el programa de creadors a l'escola i articular la masoveria per a la creació facilitant espais de creació i residències amb projectes pedagògics arrelats al territori.
Proposta 19
Programa pobresa zero. A partir del PIRMI, incloure formació, orientació laboral, serveis socials (individuals, familiars, grupals i comunitaris) i habitatge. Impulsar una renda de ciutadania que garanteixi uns ingressos mínims a totes les persones, i impulsar programes d'atenció social i promoció integral de les famílies en situació de pobresa.
Proposta 20
Cap persona gran en situació de pobresa. Desenvolupar la Llei de prestacions econòmiques. Incrementar els ajuts socials per a pensions baixes. Crear un ajut social destinat a cobrir la diferència entre l'import de les pensions no contributives i l'índex de renda de suficiència.
Proposta 21
Crear una xarxa de serveis públics de cura que, des dels serveis de proximitat, atengui d’una manera integral les demandes en aquest sentit, prioritzant en primer lloc els serveis establerts en la Llei de dependència.
Proposta 22
Pacte nacional pel repartiment equitatiu del treball i la racionalització dels horaris laborals: fomentar l’adopció d’horaris concentrats per tal que dones i homes puguin compaginar feina, família i gaudi personal. En l’àmbit de la corresponsabilitat, el treball domèstic familiar i de cura ha de ser igualment compartit.
Proposta 23
Estratègia d’ICV-EUiA davant de la sentència del Tribunal Constitucional. Pla per a l’autogovern per recuperar l’Estatut; reforma de la Constitució en un sentit federal i plurinacional; i exercici del dret a decidir, en cas de negativa de l’Estat a la reforma constitucional.
Proposta 24
Reformar la Constitució en un sentit federal i plurinacional. Ple reconeixement del caràcter plurinacional, pluricultural i plurilingüístic de l’Estat. Reconeixement del dret a l’autodeterminació.
Proposta 25
Nova Llei de finances locals i desplegament estatutari en matèria de règim local. Transitòriament, crear un Fons extraordinari i incondicionat per finançar la despesa corrent dels ajuntaments, per fer front a la crítica situació actual.
Proposta 26
Pacte contra la corrupció, per la transparència i el bon govern, amb mesures sobre el control del finançament dels partits, la fiscalització dels comptes de les administracions i la limitació i el control de les despeses electorals.
Proposta 27
Seguretat per a tothom, amb especial atenció a qui més ho necessita. Reforçar el programa per a la prevenció de la violència masclista, enfortir els mecanismes de lluita contra el tràfic i l’explotació de persones, i també la protecció dels col·lectius més vulnerables (menors, persones migrades, LGTB, etc.). Aprofundir en les pràctiques de prevenció i mediació en els conflictes en l’ús dels espais públics.
Proposta 28
Migració i ciutadania. Per la plena ciutadania amb drets i deures: dotar de recursos suficients els ajuntaments per tal d’aplicar plans d’acollida. Per la plena participació i ciutadania: accés al dret a vot de les persones migrades. Evitar la discriminació en l’accés a l’habitatge, l’infrahabitatge i la sobreocupació, així com l’explotació laboral, amb mecanismes inspectors adients. Promoure l'aprenentatge i l'alfabetització en català de la nova immigració.
Proposta 29
Recuperar la memòria democràtica. Promoure la dignificació de les fosses comunes i recuperar-les com a espais de memòria. Retirar la simbologia i els vestigis d’exaltació de la dictadura.
Proposta 30
Impulsar un Pacte Nacional per la Convivència Democràtica que tingui com a eix fonamental la laïcitat.
 
 
   

Dóna la teva opinió:
Participa a la nostra web deixant els teus comentaris i opinions sobre les notícies.
Si el comentari compleix les normes bàsiques de participació serà publicat en breu.
De no complir les normes no serà publicat.
9M no es fa responsable del contingut dels escrits, quedant atribuïda aquesta responsabilitat al seu autor.

  * Autor / Pseudònim
  * Assumpte
  * Comentari

Normes bàsiques de participació:
Els comentaris de la notícia han de fer referència al contingut de la mateixa.
No s’admeten insults ni faltes de respecte.
No s’admeten continguts publicitaris.

 
   
 
12/21/2015
Resultats eleccions generals a Maçanet
 
 
En Comú-Podemos: 818;   Psc-Psoe: 507 Erc: 485;   Democracia i Llibertat: 458; Ciutadans: 418;    PP:...
 
12/11/2015
En Comú Podem a Maçanet
 
 
EL CANVI NO S'ATURA ¿Quin grau d'importància dónes a aquestes eleccions generals? EL CANVI JA S'HA INICIAT a...
 
   
 
10/9/2015 - Josep Fontana
"La independència ara era un salt al buit"
Josep Fontana (Barcelona, 1931) és historiador. Però mai no ha mirat enrere, ans al contrari: ha intentat entendre el present per millorar el...
 
9/30/2015 - Oriol Junqueres
Carta abierta a Mariano Rajoy
Sr. Presidente del Gobierno del Estado Español: Ante los inequívocos resultados de las Eleccions al Parlament Català en las que las...
 
1/7/2015 - Vicens Navarro
MITOS SOBRE GRECIA Y SOBRE EUROPA
 5 de enero de 2015 El pensamiento económico dominante, que no es otro que el neoliberalismo, tiene su propio argumentario que utiliza...
 
 
 
 
Dimecres 16 Desembre 2015
Diumenge 24 de maig 2015
Dijous 23 d'abril ple extraordinari a la 1 del migdia, sala de plens
 
 
 
 
 
Video electoral CUP
 
       
 
QUI SOM
| OBJECTIUS | NOTÍCIES | AGENDA | OPINIÓ| VÍDEOS | DOCUMENTS | CONTACTE
 
 

 

Nou Maçanet. Per contactar amb nosaltres envian's un correu a: massanetdelaselva@iniciativa.cat