Inici  |  Qui som  |  Objectius  |  Notícies  |  Agenda  |  Opinió  |  Vídeos  |  Documents  |  Contacte
 
   
 Et presentem les propostes que defineixen el model de poble de 9M. Aquestes han estat elaborades des de la nostra experiència de govern. També han estat incloses al programa les aportacions de la ciutadania que es van recollir als fòrums de precampanya 2007.


Són un resum representatiu de les 99 accions a partir de les quals hem construït el programa de 9M per a la legislatura 2007-2011.


 

Vídeo electoral de la passada campanya

   
 
  1. UN POBLE COHESIONAT
Drets i benestar per a tothom.
 


Hem d’atendre la gent gran
Elaborarem un mapa de serveis i necessitats per, entre d’altres, decidir pisos tutelats i centres multiserveis.

La joventut fa poble
Aplicarem el Pla Local de Joventut per afavorir l’emancipació, la formació i la cerca de feina i d’habitatge.

La solidaritat i el respecte són necessaris

Posarem en pràctica un pla d’acollida per els nouvinguts.

L’educació és un dret per a totes les edats

Treballarem per a una vila educadora amb una nova llar d’infants, una nova escola, un institut, una escola d’adults i una nova biblioteca.

L’esport és salut i relació

Realitzarem un projecte d’ordenació, adequació i gestió de la zona esportiva. Pla Local Esportiu.

La cultura ens uneix

Desenvoluparem el Pla Cultural. Farem de Can Trinxeria la Casa de Cultura de Maçanet i proposarem l’ús públic i cultural de Can Falló.

Tothom té dret a un habitatge digne

Afavorir la creació d’habitatge protegit en les seves diverses modalitats.

 
  2. UN POBLE ECOLÒGIC
Economia i urbanisme sostenibles i compromesos amb l’entorn.
 


Revisem com volem créixer
Revisió del Pla General per delimitar i regular les zones edificables, les zones industrials, els espais protegits i el sòl rústic.

Protegim el nostre entorn

Treballarem perquè no es desenvolupi al nostre municipi la C-35. Ens proposem minimitzar l’impacte de les carreteres mitjançant vies alternatives que aprofitin al màxim els traçats existents.

Moure’ns junts és més fàcil

Potenciarem la implantació del transport públic en funció de la demanda per tal de connectar les urbanitzacions i el nucli urbà.

Millora de la gestió ambiental del municipi

Volem una major eficiència del subministrament i de l’estalvi d’aigua i d’energia.
Fomentarem les energies renovables. Començarem pels espais públics.

Promoure una economia sostenible

Afavorirem la creació i la diversificació d’activitats econòmiques i comercials disminuint la seva incidència ambiental.

Treball de qualitat

Promocionarem la formació per facilitar la inserció laboral.

 
  3. UN POBLE MÉS DEMOCRÀTIC
Ciutadania activa i convivència harmònica.
 


La ciutadania protagonista de la vida del poble
Proposarem la creació de nous Consells Municipals (d’educació, d’esport i de cultura).

La teva opinió és important

Crearem fòrums de debat temàtics periòdics.

Entre tots fem poble

Crearem espais d’opinió per fer el Pla d’usos de Can Falló, el mapa de serveis de la gent gran i la reordenació de la zona esportiva.

Per a una millora de la convivència

Afavorirem en els llocs de trobada de les diferents urbanitzacions activitats que dinamitzin i activin les relacions .

Facilitar la comunicació
Treballarem perquè la radio sigui una eina activa de comunicació i participació. Millorarem i consolidarem els mitjans creats aquesta legislatura. Revisarem la sostenibilitat de TVM. Potenciarem el Consell de la Comunicació.

 
 
 
 
 
Dimecres 16 Desembre 2015
Diumenge 24 de maig 2015
Dijous 23 d'abril ple extraordinari a la 1 del migdia, sala de plens
 
 
 
 
 
Video electoral CUP
 
       
 
QUI SOM
| OBJECTIUS | NOTÍCIES | AGENDA | OPINIÓ| VÍDEOS | DOCUMENTS | CONTACTE
 
 

 

Nou Maçanet. Per contactar amb nosaltres envian's un correu a: massanetdelaselva@iniciativa.cat